Välkommen till ER | INVEST

Er Invest är ett företag vars huvuduppgift är att investera, utveckla och tillhandahålla kompletta lösningar samt konsulttjänster till industri, offentlig förvaltning samt privat kunder.

Vi kan via vårt bolag och dotterbolag tillhandahålla kompetens och produkter inom Agil IT, Vindkraft och Automotive, i senare fallet både konsulttjänster och produktlösningar till industrin, samt leverantör av designlösningar för företag och privatkunder.

Vår styrka är våra kompetenta medarbetare och starka dotterbolag som oftast har lokal närvaro och alltid arbetar aktivt för att skapa en långsiktig relation med våra kunder.

ER Invest har ett globalt arbetsfält och vi är inte rädda för att acceptera nya utmaningar!